Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρχαλή Ζαμπέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρχαλή Ζαμπέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυκαιρία Βιδάλη
Ηλικία Θανόντος02 ετ. 06 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 12 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως693
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρχαλής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟρειχαλκεύς
ΣυγγένειαΠατήρ