Ο/Η Θανών/ούσα: Λαγουρούς Πέτρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛαγουρούς Πέτρος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 12 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 11
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΑρτοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως692
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαγουρούς Μικές
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΥιός