Ο/Η Θανών/ούσα: Λουδάρος Χαράλαμπος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛουδάρος Χαράλαμπος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑγγελέτος Λουδάρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1877 12 03 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 12 04
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαύτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μαριγώ Ρούσσου
Αριθμός Πράξεως674
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡούσσος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠενθερός