Ο/Η Θανών/ούσα: Χειλιδάκη Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧειλιδάκη Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΞανθή Βαμβακά
Ηλικία Θανόντος06 ημ
ΑσθένειαΑρτιγ.
Ημ/νία Θανάτου1877 11 28 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως666
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧειλιδάκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ