Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυρίκου Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυρίκου Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαύλος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Γρύσπη
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 07 04 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως339
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρίκος Παύλος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟνηλάτης
ΣυγγένειαΠατήρ