Ο/Η Θανών/ούσα: Παρασκευά Αγγέλικα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευά Αγγέλικα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Μαυριδόγλου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1877 11 22 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως655
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευάς Ανδρέας Νικ.
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ