Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασίου Κυριακή Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασίου Κυριακή Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος Αθανασίου
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού Μ. Μινάρδου
Ηλικία Θανόντος19
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 11 17 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως650
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓλύμπης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜηχανικός
ΣυγγένειαΘείος