Ο/Η Θανών/ούσα: Φωστέρης Γεράσιμος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωστέρης Γεράσιμος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοδωρούλα Δαλεζίου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΜιλιγγιτις;
Ημ/νία Θανάτου1876 07 04 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως338
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦωστέρης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΠατήρ