Ο/Η Θανών/ούσα: Καντζιλάρη; [Καντζιλιέρη;] Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαντζιλάρη; [Καντζιλιέρη;] Ελένη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 11 16 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 16
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ] ;
Αριθμός Πράξεως645
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλαχατόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος