Ο/Η Θανών/ούσα: Ντουλφής Απόστολος Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝτουλφής Απόστολος Δ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαγώνα Σπαθάρου
Ηλικία Θανόντος06 ημ
Ασθένεια; [Βρέφος;]
Ημ/νία Θανάτου1877 11 15 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως644
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝτουφλής [Ντουλφής;] Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΣίκινος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΨωμάς [αρτοποιός]
ΣυγγένειαΠατήρ