Ο/Η Θανών/ούσα: Πέπα Ειρήνη Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠέπα Ειρήνη Σταμ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΝόσημα οξ.
Ημ/νία Θανάτου1877 11 15 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Σταμάτιος Πέπας
Αριθμός Πράξεως643
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜουτάφογλους Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος