Ο/Η Θανών/ούσα: Χ. Κυριάκου Μερόπη Αριστ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ. Κυριάκου Μερόπη Αριστ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑριστείδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠηνελόπη Γιάνναρη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 30 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως337
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιάναρης Δημήτρ.
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠλοίαρχος
ΣυγγένειαΘείος