Ο/Η Θανών/ούσα: Τριάντη Ευφροσύνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤριάντη Ευφροσύνη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 11 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 08
Πατρίδα ΘανόντοςΑμφισσα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος; [θ]
Αριθμός Πράξεως622
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοντούρης Ιερώνυμος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΦίλος