Ο/Η Θανών/ούσα: Πλυτά Μαρούσα Κοσμά

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠλυτά Μαρούσα Κοσμά
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος Λάλου
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑφένδρα
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΠαροσιστρήδα;
Ημ/νία Θανάτου1876 06 30 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ {Θ} Κοσμάς
Αριθμός Πράξεως335
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Σταύρος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤέκτων
ΣυγγένειαΦίλος