Ο/Η Θανών/ούσα: Αγκάς Νικόλαος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγκάς Νικόλαος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣεβαστή Πετροκοκκίνου;
Ηλικία Θανόντος24
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 11 03 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 11 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμποροϋπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως612
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Γρηγόριος Ν.
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
ΣυγγένειαΦίλος