Ο/Η Θανών/ούσα: Γούτας Ιάκωβος Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓούτας Ιάκωβος Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 06 29 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΠλακουντοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως334
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓούτας Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠλακουντοποιός
ΣυγγένειαΑδελφός