Ο/Η Θανών/ούσα: Κοσμά ή Δρούτζη Κόμινα;

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοσμά ή Δρούτζη Κόμινα;
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος83
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 10 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 19
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ] Ανδρέας Δρούτζας
Αριθμός Πράξεως597
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζιλαλής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεσίτης
ΣυγγένειαΦίλος