Ο/Η Θανών/ούσα: Φραντζεσκάκη Παρασκευούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραντζεσκάκη Παρασκευούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος96
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 10 17 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 17
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ] ;
Αριθμός Πράξεως593
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλαχατόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος