Ο/Η Θανών/ούσα: Λιβαδάρος Δημήτριος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιβαδάρος Δημήτριος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 29
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 30
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Εργίνα
Αριθμός Πράξεως333
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζώρτζης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠενθερός