Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξιάδου Αναστασία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξιάδου Αναστασία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος96
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 10 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 12
Πατρίδα ΘανόντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως579
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλαχατόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος