Ο/Η Θανών/ούσα: Ελευθερίου Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕλευθερίου Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 10 10 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 10
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτηματίας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως576
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος