Ο/Η Θανών/ούσα: Τριανταφύλλου Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤριανταφύλλου Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Ανταλή
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 06 29 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως332
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤριανταφύλλου Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάτραι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤελωνοφύλαξ
ΣυγγένειαΠατήρ