Ο/Η Θανών/ούσα: Σφουγκαράκης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣφουγκαράκης Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΚόπος ...;
Ημ/νία Θανάτου1877 10 09 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 10
Πατρίδα ΘανόντοςΚάλυμνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Παγώνα
Αριθμός Πράξεως574
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Περικλής
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΚέα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταξουργός
ΣυγγένειαΦίλος