Ο/Η Θανών/ούσα: Δήμου [Δήμος] Δημήτριος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔήμου [Δήμος] Δημήτριος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΞενού Μαυριδόγλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 10 06 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως569
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔήμος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΑίνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ