Ο/Η Θανών/ούσα: Τάκου Αγγερού Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤάκου Αγγερού Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΠτώσις
Ημ/νία Θανάτου1877 10 06 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 10 07
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως568
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤάκος Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΣύζυγος