Ο/Η Θανών/ούσα: Κουρκουτάκη Καλλιόπη Φωτ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουρκουτάκη Καλλιόπη Φωτ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος24
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 282πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ] Φώτιος
Αριθμός Πράξεως331
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελάκης Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΦίλος