Ο/Η Θανών/ούσα: Θωμά Ευγενία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘωμά Ευγενία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠλουμού Δαμάρη
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΝόσημα οξ.
Ημ/νία Θανάτου1877 09 24 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως551
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘωμάς Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ