Ο/Η Θανών/ούσα: Κατζιπάκη Μαριγώ Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατζιπάκη Μαριγώ Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝ. Ρούσος;
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΦθίσις
Ημ/νία Θανάτου1876 06 29 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως330
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦίκας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΛαμία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος