Ο/Η Θανών/ούσα: Λεβίδου Αγγερού Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεβίδου Αγγερού Ι.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 09 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 24
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Ιω. Λεβίδης
Αριθμός Πράξεως548
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛουλούς Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜυλωθρός
ΣυγγένειαΣυγγενής