Ο/Η Θανών/ούσα: Ξαγοράρης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞαγοράρης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρούλα Δεναξά
Ηλικία Θανόντος09 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως329
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞαγοράρης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ