Ο/Η Θανών/ούσα: Χ."Μαρίνου Κυριακούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ."Μαρίνου Κυριακούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος Χ."Μαρίνου
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενία Ξένου
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 09 18 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως536
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ."Μαρίνου Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΘείος