Ο/Η Θανών/ούσα: Δήμου Μαριγώ Αποστ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔήμου Μαριγώ Αποστ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑπόστολος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΛιουλιώ Αμέντα
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 26 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως328
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞηράκης Εμμ."
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος