Ο/Η Θανών/ούσα: Μπουρεξάκης Ανδρέας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπουρεξάκης Ανδρέας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΗπατίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 09 15 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 15
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως530
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπίνος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος