Ο/Η Θανών/ούσα: Σκυλίτζη Αννέζα Στεφ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκυλίτζη Αννέζα Στεφ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 09 13 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 14
Πατρίδα ΘανόντοςΑθήναι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ] Στέφανος Σκυλίτζης
Αριθμός Πράξεως529
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧανιώτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος