Ο/Η Θανών/ούσα: Αγάλου Ανθούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγάλου Ανθούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΤζιμούρης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 09 12 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 13
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως525
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρυσοφός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτογράφος
ΣυγγένειαΦίλος