Ο/Η Θανών/ούσα: Σκορδής Δημήτριος Μιλτ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκορδής Δημήτριος Μιλτ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιλτιάδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Ισαρη
Ηλικία Θανόντος09 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 26 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως327
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣκορδής Μιλτιάδης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΠατήρ