Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαλτάς Κυριάκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαλτάς Κυριάκος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Νομικού
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΚατάρρους εντερικός;
Ημ/νία Θανάτου1877 09 08 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως520
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπαλτάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ