Ο/Η Θανών/ούσα: Καστανού Λούλα Μιχ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαστανού Λούλα Μιχ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 09 08 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 09
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ] Μιχαήλ Καστανός
Αριθμός Πράξεως517
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαγουρός Λεωνίδας
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεπτουργός
ΣυγγένειαΦίλος