Ο/Η Θανών/ούσα: Μήτρικα Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜήτρικα Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 09 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 08
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ] Χ;
Αριθμός Πράξεως514
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαλάνης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΕγγονός