Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιματίρη Ασιμίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιματίρη Ασιμίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Βασ. Ηλίου
Ηλικία Θανόντος05 μην
ΑσθένειαΟστρακιά
Ημ/νία Θανάτου1877 09 06 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 07
Πατρίδα Θανόντος[Ερμ]
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως512
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιματίρης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ