Ο/Η Θανών/ούσα: Κοσκορόζη Σταματίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοσκορόζη Σταματίνα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1877 09 09 05 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 06
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως508
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερίδης Τηλέμαχος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος