Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασίου Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασίου Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑσπασία Λαιμού
Ηλικία Θανόντος07
ΑσθένειαΟστρακιά
Ημ/νία Θανάτου1877 09 03 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 09 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως501
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαγιάνος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠετροκόπος
ΣυγγένειαΦίλος