Ο/Η Θανών/ούσα: Χάλαρη Μαρούλα Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧάλαρη Μαρούλα Γ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 06 25 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 26
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως325
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧάλαρης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΣύζυγος