Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιματίρη Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιματίρη Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Διαλισμά
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1877 08 28 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 29
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως486
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιματίρης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ