Ο/Η Θανών/ούσα: Τζώρτζη Θεολογίνη Μαρ. [Μαρίας]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζώρτζη Θεολογίνη Μαρ. [Μαρίας]
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Τζώρτζη
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 25 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ. * Νόθο
Αριθμός Πράξεως324
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερατικός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
ΣυγγένειαΦίλος