Ο/Η Θανών/ούσα: Ζαχαράκη Σοφούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖαχαράκη Σοφούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 08 24 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 25
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Εμμανουήλ
Αριθμός Πράξεως476
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖαχαράκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΥιός