Ο/Η Θανών/ούσα: Εμμανουήλ Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 24 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 25
Πατρίδα ΘανόντοςΛέσβος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτίστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως323
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕμμανουήλ Κωνσταντής Ν.
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜάγειρας
ΣυγγένειαΥιός