Ο/Η Θανών/ούσα: Κατραμάδου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατραμάδου Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑπόστολος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑναστασία Κωνσταντίνου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΣκαρλατίνα
Ημ/νία Θανάτου1877 08 23 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως474
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚατραμάδος Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ