Ο/Η Θανών/ούσα: Μπρέσκας Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπρέσκας Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΥπατία Σιδεράτου
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΣκαρλατίνα
Ημ/νία Θανάτου1877 08 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως473
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπρέσκας Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΣπέτζαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚρεοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ