Ο/Η Θανών/ούσα: Λιομάνης Ευάγγελος Φ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιομάνης Ευάγγελος Φ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦίλιππος Λιομένης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧρουσή
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 23 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως322
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝτεντάκης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΘείος